Týždeň

15. - 21. 10.2018

Cesta za španielskymi "tapas"

Počas celého španielskeho týždňa v BraHslave sa uskutoční táto kulinárska „cesta za tapas“ v ktorej budú zapojené niektoré reštaurácie v centre mesta. Každá z vybraných reštaurácií pripraví špeciálnu španielsku chuťovku s názvom "tapas", ktorá bude podávaná s pohárom dobrého španielskeho vína. Každý účastník tejto "cesty" obdrží kartu s menami reštaurácií vrátane informácií o podávanej chuťovke a ponúkaných vínach.

Účastníci tejto "cesty" navšUvia reštaurácie a budú ochutnávať španielske "tapas" a vína. Po ochutnávke následne ohodnoHa navšUvené reštaurácie bodovaním od 1 do 5 a od každej ohodnotenej reštaurácie dostanú pečiatku do svojej hodnoHacej karty.

Po navšUvení všetkých reštaurácií a ochutnaní všetkých "tapas", kompletne vyplnenú kartu spoločne so svojou kontaktnou adresou odovzdajú v ktorejkoľvek zúčastnenej reštaurácií počas trvania španielskeho týždňa.

Na konci španielskeho týždňa sa uskutoční losovanie spomedzi všetkých účastníkov, ktorí kompletne vyplnili hodnoHacu kartu, v ktorom môžu vyhrať: