Sobotu

20.10.2018

Koncert Marty Femeniovej - Priečna flauta

Narodená v roku 1991 v Madride, absolventka vysokoškolského štúdia s profesorom Manuelom Rodríguezom. Táto majiteľka čestného uznania ukončila svoje univerzitné štúdium na kráľovskom konzervatóriu v Madride. V rokoch 2013 až 2016 zdokonalila svoje nadanie na univerzite Reina Sofía, na katedre flauty, s profesorom Jacquesom Zoonom a Salvadorom Martínezom Tosom, kde v akademickom roku 2015/2016 získala ocenenie najlepšieho študenta katedry. V súčasnosti získala prvenstvo v súťaži hudobnej mládeže Španielska.